Now Loading

Tag: #PAI

Muamalat dalam Islam

Muamalat dalam Islam adalah satu ibadah Ekonomi yang kukuh dapat menjadikan negara stabil dan seterusnya dapat menghapuskan kadar kemiskinan rakyat. Oleh itu setiap rakyat perlu memainkan peranan dalam memastikan ekonomi negara

Pengurusan harta mengikut syariah.

Yang bermaksud: “Allah perintahkan kamu (mengenai pembahagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua,

PAI: Kepelbagaian Bangsa Dalam Islam

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal". Ali-Imran:190. Setiap kejadian dan aturan yang ditetapkan Allah pastinya adalah untuk manusia memikirkan

PAI: Fiqh Al-Aulawiyat

Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak adalah perkara yang perlu diketahui oleh setiap individu. Ini menjadikan asas kepada kehidupan manusia yang lebih bersistematik dan tersusun. Sekiranya kita tidak