Now Loading

Tag: #PAI Tingkatan5

PAI: Kepelbagaian Bangsa Dalam Islam

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal". Ali-Imran:190. Setiap kejadian dan aturan yang ditetapkan Allah pastinya adalah untuk manusia memikirkan

PAI: Fiqh Al-Aulawiyat

Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak adalah perkara yang perlu diketahui oleh setiap individu. Ini menjadikan asas kepada kehidupan manusia yang lebih bersistematik dan tersusun. Sekiranya kita tidak