Now Loading

Tag: #Fiqhaulawiyat

PAI: Fiqh Al-Aulawiyat

Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak adalah perkara yang perlu diketahui oleh setiap individu. Ini menjadikan asas kepada kehidupan manusia yang lebih bersistematik dan tersusun. Sekiranya kita tidak