Now Loading

Ajarkan cara yang betul.

Penggunaan talefon pintar dikalangan generasi muda hari ini semakin bertambah dan meningkat. Statistik menunjukan bahawa Malaysia menduduki tempat ke 10 penggunaan talefon pintar di dunia. Sebanyak 78.7 peratus rakyat Malaysia

Game

Kepelbagaian latar belakang pelajar dalam kelas mejadikan cabaran yang besar kepada seorang pendidik untuk menyampaikan pengajaran. Variasi ini menjadikan suasana pembelajaran akan lebih menarik. Pengajaran satu teknik sahaja tidak akan

Clips.

Kecanggihan teknologi hari ini banyak membantu manusia dalam melaksanakan tugasan harian mereka. Pelbagai aplikasi yang wujud bagi meringankan manusia dalam merancang aktiviti yang ingin dilakukan dalam masa terdekat atau sebaliknya. Aplikasi-aplikasi