Now Loading

Game

Kepelbagaian latar belakang pelajar dalam kelas mejadikan cabaran yang besar kepada seorang pendidik untuk menyampaikan pengajaran. Variasi ini menjadikan suasana pembelajaran akan lebih menarik. Pengajaran satu teknik sahaja tidak akan

Clips.

Kecanggihan teknologi hari ini banyak membantu manusia dalam melaksanakan tugasan harian mereka. Pelbagai aplikasi yang wujud bagi meringankan manusia dalam merancang aktiviti yang ingin dilakukan dalam masa terdekat atau sebaliknya. Aplikasi-aplikasi