Now Loading

Allah Maha Pembalas dan Maha Perkasa.

Setiap perbuatan manusia pasti akan ada ganjaran dan balasan. Walau ianya sekecil zarah, tapi ia tetap akan mendapat balasan di akhirat. Ini merupakan janji Allah kepada setiap hambanya yang beriman

PAI: Solat Sunat Istikharoh

“Jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat dua rakaat selain daripada yang difardhukan”. Riwayat Muslim Berdasarkan hadis diatas jelas menunjukan Islam telah menyediakan jalan penyelesaian

PAI: Sejarah Kerajaan Uthmaniyah

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Sesungguhnya Constantinople itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik ketua ialah ketuanya dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya”. Hadis riwayat Ahmad. Kerajaan Uthmaniyah merupakan kerajaan Islam yang sangat digeruni. Malahan

MATHS: Revision Matrices

Matrices is one of the topic that we learn in Mathematics Form 5. We already learn all the concept, this time will discuss on how to answer Matrices question. They

MATHS: Matrices (Part 3)

This is the last subtopic for this chapter. Combined operation on matrices. We already learn about three operation on matrices which is addition, subtraction and multiplication. This time, we will

MATHS: Matrices (Part 2)

Let’s continue this chapter 2: Matrices. This time we will explore about basic operation on matrices. From standard 1, we already learn and know about addition, subtraction, multiplication and division for

MATHS: Matrices (Part 1)

Assalamualaikum everyone... Matrices is the second chapter in Mathematics Form 5 for the new KSSM. There are two subtopics in this chapter which is the first subtopic is about introducing what

PAI: Kepelbagaian Bangsa Dalam Islam

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal". Ali-Imran:190. Setiap kejadian dan aturan yang ditetapkan Allah pastinya adalah untuk manusia memikirkan