Now Loading

Category: Kreativiti

AR Makr: 2D ke 3D.

Augmented Reality atau dikenali sebagai AR adalah platform yang menghubungkan imiginasi dengan realiti. Dengan penggunaan AR, imiginasi kini menjadi tidak mustahil untuk direalisasikan. AR mengubah cara berhubung dengan dunia realiti.

Kreatif dengan Clips

Penyediaan video isi kandungan pembelajaran dikalangan guru-guru pada hari ini sangat memberangsangkan. Ini kerana guru-guru semakin kreatif dalam menghasilkan bahan pembelajaran untuk dikongsi bersama pelajar. Penggunaan video juga lebih menyeronokan

MATHS: Matrices (Part 3)

This is the last subtopic for this chapter. Combined operation on matrices. We already learn about three operation on matrices which is addition, subtraction and multiplication. This time, we will

Masyarakat Digital

Digital Citizenship atau Kewarganegaraan Digital mempunyai takrifan yang sangat pelbagai (Ribble & Bailey, 2007). Walau bagaimanapun ia boleh didefinisikan sebagai tingkah laku baik dan rasa tanggungjawab ketika menggunakan teknologi untuk

TPACK 2 : Kreativti dalam menyiapkan tugasan

Sambungan.... Dengan membekalkan tugasan yang bersesuaian untuk dilaksanakan pelajar bersama keluarga akan menjadikan aktiviti menyiapkan tugasan sekolah menjadi lebih diingati. Tugasan juga pasti akan lebih berkualiti kerana ibu bapa atau ahli

TPACK : Kreativiti dalam menyiapkan tugasan.

Tugasan atau kerja sekolah adalah satu perkara yang paling merisaukan pelajar kerana ia bukan satu keseronokan. Malahan dalam menyiapkan tugasan, pelajar selalu mengambil jalan mudah dengan meniru rakan lain sekiranya