Now Loading

Category: Bahan Pengajaran & Pembelajaran

Episod 3 : Kisah Cinta Kita

Drama pendek ini menceritakan bagaimana konflik rumahtangga antara Ryan dan Khyra. Adakah Khyra akan mencari Ryan semula selepas diceraikan? Bagaimana pula kemunculan

Episod 1 : Kisah Cinta Kita

Drama pendek ini menceritakan bagaimana konflik rumahtangga antara Ryan dan Khyra. Khyra ingin melafazkan cerai tetapi ia tidak dibenarkan dalam Islam kerana lafaz cerai adalah milik seorang suami. Apakah yang