Now Loading

Month: July 2021

Muamalat dalam Islam

Muamalat dalam Islam adalah satu ibadah Ekonomi yang kukuh dapat menjadikan negara stabil dan seterusnya dapat menghapuskan kadar kemiskinan rakyat. Oleh itu setiap rakyat perlu memainkan peranan dalam memastikan ekonomi negara

AddMaths: Index Number (10.2)

What is composite index? Composite index also known as average price index. What is weightage? Weightage can be in the form of numbers, ratios, percentage or reading from pie chart

Pengurusan harta mengikut syariah.

Yang bermaksud: “Allah perintahkan kamu (mengenai pembahagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua,