Now Loading

Day: February 9, 2021

PAI: Kepelbagaian Bangsa Dalam Islam

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal". Ali-Imran:190. Setiap kejadian dan aturan yang ditetapkan Allah pastinya adalah untuk manusia memikirkan