Now Loading

Month: May 2020

Masyarakat Digital

Digital Citizenship atau Kewarganegaraan Digital mempunyai takrifan yang sangat pelbagai (Ribble & Bailey, 2007). Walau bagaimanapun ia boleh didefinisikan sebagai tingkah laku baik dan rasa tanggungjawab ketika menggunakan teknologi untuk