Now Loading

Day: January 4, 2019

Game

Kepelbagaian latar belakang pelajar dalam kelas mejadikan cabaran yang besar kepada seorang pendidik untuk menyampaikan pengajaran. Variasi ini menjadikan suasana pembelajaran akan lebih menarik. Pengajaran satu teknik sahaja tidak akan